وبمستر گرامی، در سیستم جدید همکاری در فروش میهن استور تمامی وبمستر ها با توجه به فعالیت و مقدار فروش خود در گروه های یک ستاره الی شش ستاره دسته بندی می شوند که امکانات این گروه ها را در زیر می توانید مشاهده کنید. این دسته بندی ها بر اساس مبلغ "درآمد کل" شما کاملا اتوماتیک توسط سیستم انجام میگیرد.

نکات مهم:
- مبلغ درآمد کل شما در پنلتان وجود دارد که شامل پورسانت های توزیع شده + وصول شده + پورسانت زیر مجموعه - هزینه برگشتی می باشد و دسته بندی گروه ها توسط این درآمد به صورت اتوماتیک توسط سیستم انجام میگیرد.

- اگر شما مقداری از پورسانت یک سفارش در وضعیت ارسال شده برداشت کردید بقیه پورسانت آن محصول پس از تغییر وضعیت نهایی سفارش در پنلتان لحاظ خواهد شد و همچنین اگر سفارش به وضعیت برگشتی رسید آن مبلغی که به عنوان پورسانت ارسال شده روز برداشت کرده بودید از درآمدتان کسر خواهد شد. (برای مثال اگر شخصی در گروه دو ستاره قرار داشته باشد 15% پورسانت ارسال شده روز برای وی محاسبه می شود، یعنی اگر محصولی را به فروش رساند که دارای 10.000 تومان پورسانت می باشد 1500 تومان آن زمانی که سفارش به وضعیت ارسال شده رسید برای وی لحاظ می شود و زمانی که سفارش به حالت توزیع شده و وصول شده رسید 8500 تومان دیگر به درآمد وی اضافه خواهد شد و اگر آن سفارش به حالت برگشتی تغییر وضعیت پیدا کرد، 1500 تومانی که بابت پورسانت ارسال شده برای وی محاسبه شده بود از درآمد وی کسر خواهد شد.)