آدرس RSS و سایت مپ برای فروشگاه های اختصاصی

RSS و سایت مپ فروشگاه با موفقیت راه اندازی شد.
آدرس RSS فروشگاه:
http://mihanstore.net/rss.php
آدرس SiteMap فروشگاه:
http://mihanstore.net/sitemap.xml.php
دوستانی که از فروشگاه اختصاصی استفاده میکنند می توانند با جایگزنی آدرس فروشگاه خود در لینک های بالا از این امکانات بهره مند شوند.
موفق باشید